عکس از دیوید لیندمان قلب و روح کهکشان ما در ذات‌الکرسی قرار دارند؟ احتمالا نه ولی ذات‌الکرسی جایی است که می‌توانیم دو سحابی نشری خیلی پرنور قلب و روح را در آن ببینیم. سحابی قلب که با نام IC 1805 شناخته می‌شود و در سمت راست عکس می‌توانید آن را ببینید، به راستی شبیه به…