ترتیب

 1. ۴٫۰

  متری چند حساب میکنید؟

 2. ۵٫۰

  سلام.تمام نقاط کار میکنید؟

 3. ۵٫۰

  اقا بی زحمت هزینه نظافت نما رو بگید, تمام نقاط تهران میاید؟

 4. ۴٫۰

  سایت خوبی دارید تبریک

نظرات