ترتیب

  1. ۵٫۰

    اگر پرورشی نباشه خوبه

  2. ۳٫۰

    قزل آلای رنگین کمان دارید؟ گوشته فوق العاده ای داره

نظرات