جهت نهایی شدن روند درج آگهی در پایان روی دکمه “ثبت آگهی” و پس از آن دکمه “ثبت سفارش” کلیک کنید