تعرفه تبلیغات فروردین ۹۶

  • ما تمام امکانات سایتهای آگهی را یکجا برای شما در ژنوس گردآوری کرده ایم
  • قیمت ها براساس نرخ بازدید آگهی ها می باشند
  • برای تایید آگهی، مراحل ثبت آگهی و ثبت سفارش را تکمیل کنید تا به درگاه پرداخت منتقل شوید
  • برای سفارش آگهی بیشتر از ۳۰ روز تماس بگیرید : ۶۵۱۱۱۳۴۵-۰۲۱