مراحل و روش های تولید آمونیاک

آشنایی با اصلی ترین روش ساخت آمونیاک

ژنوس : برای ساخت آمونیاک چندین روش طراحی وجود دارد. به جز چین که آمونیاک را به طور عمده طی فرایند گسیفیکیشن از زغال سنگ تولید می کند، در سایر نقاط جهان عموما از گاز طبیعی به عنوان خوراک واحدهای تولید آمونیاک استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم تا با فرآیند تولید آمونیاک در کارخانه که البته یکی از روش های تولید آمونیاک می باشد آشنا شده و مراحل آن را به ترتیب شرح دهیم.

برای تولید آمونیاک چندین روش طراحی وجود دارد. در این مقاله با فرآیند تولید آمونیاک در کارخانه که البته یکی از روش های ساخت آمونیاک می باشد آشنا شوید.

واحد گوگردزدایی 

مواد آلاینده گوگردی و ترکیبات مشابه دراین واحد از خوراک گاز طبیعی مجتمع تصفیه و جداسازی می گرددکه این پروسه به کمک کاتالیزور مخصوص اکسیدروی؛ انجام پذیر است.

واحد رفورمینگ مرحله ۱ و ۲

گاز پروسس در این مرحله تبدیل به گاز سنتز (مخلوط هیدروژن، نیتروژن، و اکسید کربن و آب) می شود که این فرآیند از طریق عبور گاز از کوره های مخصوص و بستر کاتالیست می باشد.

واحد فرعی تبـدیل اکسید کربن به دی اکسید کربن

ترکیبـات منو اکسید کربن موجود در گاز سنتز در این مرحله به اکسید کربن که یکی از ترکیبات تشکیل دهنده اوره است، تبدیل می شود.

واحد جذب و دفع Co2

در این واحد Co2 از گاز پروسس تفکیک و به واحد اوره ارسال می گردد.

واحد سنتز آمونیاک

در این مرحله گاز سنتز ( هیدروژن و ازت) موجود در مسیر فرآیند، در راکتـور مخصوص به آمونیاک تبـدیل می شود که جریان عمده این محصول در مواقع عادی مستقیما به واحد اوره بعنوان خوراک اصلی هدایت می شود.

واحد تبرید و ذخیره سازی آمونیاک

در این قسمت دمای آمونیاک به ۳۳۰C – رسیده و بصورت مایع در ۳ مخزن ذخیره سازی برودتی (با ظرفیت ۲۰۰۰۰ تن برای هر یک از مخازن)، ذخیره و بوسیله سیستم پمپاژ به اسکله صادراتی جهت بارگیری کشتی ارسال می گردد.

پاسخ دهید