سود و درآمد ضایعات پلاستیک

بررسی درآمد و سود بازیافت ضایعات پلاستیک

بررسی درآمد و سود بازیافت ضایعات پلاستیک – درآمد بازیافت پلاستیک – روزانه هزاران تن ضایعات تر و خشک در کشور توسط مردم و کارخانجات تولید می گردد که ۱۰ تا ۱۵ درصد آن را ضایعات پلاستیک تشکیل می دهد. بنابراین همیشه مشکل ضایعات پلاستیک و بازیافت پلاستیک ها وجود دارد. هنوز در بسیاری از مناطق ضایعات دفع می گردد. نکته مهم این است که این طلای کثیف در صورت بازیافت و شستشو و جداسازی این پتانسیل را دارد که تبدیل به مواد اولیه با ارزش شود. یعنی همیشه خریدارانی برای مواد بازیافتی وجود دارند. کارخانه دار پلاستیک مواد با کیفیت بازیافتی را در کنار مواد نو استفاده می نماید.

مراکز خرید و فروش ضایعات در ایران

بررسی درآمد و سود دهی ضایعات پلاستیک - روزانه هزاران تن ضایعات تر و خشک در کشور تولید می گردد که 10 تا 15 درصد آن را ضایعات پلاستیک تشکیل می دهد.
درآمد و سود بازیافت ضایعات پلاستیک

سوددهی بازیافت و درآمد ضایعات پلاستیک

کار بازیافت پلاستیک ها در ۴ مرحله قابل اجراء و باعث تولید درآمد می گردد:

۱٫ جمع آوری

۲٫ آسیاب یا پرس کردن

۳٫ شستشو دادن

۴٫ گرانول کردن

هر یک از این مراحل به تنهایی سودآور است اما این که کدام ضایعات پلاستیک را بازیافت نماییم تا سود بیشتری داشته باشد نیاز به بررسی دارد. دستگاههای بازیافت ضایعات پلاستیک نیز از یک آسیاب پلاستیک ، خط شستشوی پلاستیک شروع و به دستگاه گرانول ساز می رسد. نکته مهم دیگر این است که تنوع ضایعات پللاستیک بسیار زیاد است و در بازیافت پلاستیک ها بیش از ۳۰ نوع مواد ضایعاتی وجود دارد. سود یک کارگاه بازیافت پلاستیک با توجه به نوع ضایعات پلاستیک متفاوت می باشد.

درآمد بازیافت پلاستیک ، کسب درآمد از ضایعات پلاستیک ، سود ضایعات پلاستیک ، سوددهی بازیافت پلاستیک ، درآمد آسیاب پلاستیک ، تفکیک ضایعات پلاستیک ، مراحل بازیافت پلاستیک ، بهترین روش بازیافت پلاستیک ، شناخت انواع ضایعات پلاستیک

ثبت نظر