بازگشت به نقاشی ساختمان با رنگ های پلاستیک ، مولتی کالر ، روغنی و آکرولیک