آزمایشگاه بتن چیست – انواع آزمایش یا تست های مقاومت فشاری یا کششی و خمشی بتن آماده چیست

آزمایش اسلامپ بتن – آزمایش هوای بتن – آزمایش بتن آماده – تست و آزمایش چکش اشمیت – آزمایش کرگیری و مغزه گیری از بتن – انواع آزمایش های تعیین مقاومت فشاری خمشی و کششی بتن – آزمایش های غیر مخرب و مخرب بتن

سایت تبلیغاتی ژنوس : آزمایشگاه بتن چیست ؟ تست بتن یا آزمایش بتن برای اطمینان از استحکام و مقاومت فشاری ، مقاومت کششی و مقاومت خمشی بتن در سازه های ساخته شده بسیار حیاتی است. آزمایش مواد بتنی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد : آزمایش میدانی بتن که در محل انجام می شود و تست بتن در آزمایشگاه بتن . یک سری از آزمایش های بتن به محض مخلوط کردن بتن در محل انجام شده و گروه دیگر آزمایشات بتن که به آزمایش بتن آماده معروف هستند پس از چند روز از نصب بتن در محل سازه انجام می گیرند؛ به این شکل که در ابتدا نمونه های استوانه ای یا مکعبی از بتن آماده برداشته شده و سپس آنها را به آزمایشگاه بتن منتقل می کنند تا توسط دستگاه های مختلف تست بتن ، تحت نیروهای مختلف قرار گیرند تا استحکام و پایداری بتن مورد سنجش قرار گیرد. در ادامه به انواعی از آزمایش های بتن از جمله آزمایش اسلامپ بتن ، آزمایش هوای بتن چیست ، نحوه محاسبه وزن بتن و آزمایش بتن آماده می پردازیم و سپس توضیحاتی درباره تست و آزمایش های غیر مخرب و مخرب بتن که شامل : تست و آزمایش چکش اشمیت ( SCHMIDT HAMMER )، آزمایش کرگیری و مغزه گیری از بتن آماده و در پایان درباره نحوه انجام انواع آزمایش های تعیین مقاومت فشاری بتن و تست مقاومت خمشی و کششی بتن که با دستگاه در آزمایشگاه بتن در تهران انجام می گردد توضیحاتی می دهیم.


بهترین آزمایشگاه بتن در تهرانآزمایش میدانی بتن – آزمایشگاه بتن چیست

آزمایشگاه بتن چیست : آزمایش میدانی بتن می تواند در هنگام نصب بتن یا در طول ارزیابی های بتن نصب شده برای تعیین مقاومت بتن انجام شود.

ابزار تست میدانی بتن : آزمایش اسلامپ بتن و قالب های استوانه ای بتن


تست و آزمایش اسلامپ بتن چیست

آزمایش اسلامپ بتن

انواع تست یا آزمایش مقاومت بتن آماده و غیر آماده چیست : از تست و آزمایش اسلامپ بتن برای ارزیابی ویژگیهای بتن تازه مخلوط شده استفاده می شود. برای انجام تست یا آزمایش اسلامپ بتن ، بتن تازه را درون مخروطی ریخته و در سه مرحله و در هر مرحله با استفاده از میله ای فلزی تمپ می شود یا به اصطلاح کوبیده می شود و دوباره بتن داخل آن ریخته می شود تا مقدار بتن به لبه مخروط برسد. بعد از انجام این کار تا ۳ مرحله ، مخروط را وارونه کرده تا بتن بیرون آید ( مخروط را به صورت وارونه کنار قالب بتن قرار می دهیم ) و طی زمانی اندک مشاهده می کنیم که بتن بر اثر نیروی جاذبه فروکش کرده و نشست می کند. سپس ارتفاع بتن را اندازه گیری کرده و با ارتفاع قالب مخروطی مقایسه می کنیم که به این تفاوت ارتفاع ، اسلامپ می گویند. آزمایشگاه بتن چیست

معمولا اختلاف اسلامپ تا ۴ یا ۵ اینچ برای این آزمایش بتن منطقی است و از این مقدار کمتر یا بیشتر استاندارد نیست.


آزمایش هوای بتن چیست

آزمایش هوای بتن

انواع تست یا آزمایش مقاومت بتن آماده و غیر آماده چیست : آزمایش هوای بتن برای جلوگیری از انبساط و انقباض بتن در مناطقی که نوسانات دمایی زیادی دارند انجام می شود. تست یا آزمایش هوای بتن ، میزان هوای داخل بتن تازه مخلوط شده را اندازه گیری می کند. در این آزمایش سه ستوانه مخصوص را بتن تازه مخلوط شده پی کرده و سپس مانند آزمایش اسلامپ بتن ، با یک میله فلزی تمپ می کنیم؛ پس از پر شدن کامل استوانه ، مهندس انجام دهنده تست هوای بتن ، درب استوانه را که روی آن یک فشارسنج متصل است قرار داده و از دو طرف آن را با دستگیره های آن محکم می کند. عدد نمایش داده شده روی درجه فشارسنج ، میزان هوای موجود در داخل بتن نشان می دهد. آزمایشگاه بتن چیست


آزمایش محاسبه وزن بتن

آزمایش یا تست محاسبه وزن بتن نسبتاً آسان است. بتن تازه درون ظرفی با حجم مشخص ریخته شده و وزن می شود تا وزن واحد یا تراکم بتن مشخص شود.


انواع آزمایش میدانی بتن آماده چیست

آزمایش های میدانی بتن آماده به دو دسته تقسیم می شوند :

۰۱ – تست و آزمایش های غیر مخرب بتن

۰۲ – آزمایش های مخرب بتن


تست بتن و آزمایش های غیر مخرب بتن چیست

تست و آزمایش چکش اشمیت در بتن – SCHMIDT HAMMER

آزمایش چکش اشمیت بتن

انواع تست یا آزمایش مقاومت بتن آماده و غیر آماده چیست : ابزار انجام آزمایش یا تست غیر مخرب بتن ، چکش اشمیت ( SCHMIDT HAMMER ) است که در جهت آزمایش مقاومت فشاری بتن انجام می گیرد. آزمایش چکش اشمیت در بتن بسیار ساده و کم هزینه است اما دقت بالایی در جهت تست مقاومت بتن ندارد و نتایج به دست آمده از آن سطحی است. اما یکی از متداول ترین آزمایش های بتن در خدمات آزمایشگاه بتن است. در این آزمایش بتن ، بتن با انرژی ضربه­ ای مشخص با روش استاندارد ضربه زده شده و بزرگی بازگشت این عمل اندازه گیری می شود. آزمایشگاه بتن چیست


تست بتن و آزمایش های مخرب بتن چیست

برای به دست آوردن مقدار دقیق تر مقاومت فشاری بتن در تست و آزمایش مقاومت فشاری بتن ، می توان از آزمایش های مخرب بتن استفاده کرد. در این آزمایش ها توسط استوانه هایی مخصوص از بتن آماده نمونه برداری شده و به آزمایشگاه بتن منتقل می کنند تا در آنجا نمونه های استوانه ای بتن تحت آزمایش فشار قرار گیرند. آزمایشگاه بتن چیست


آزمایش کرگیری یا مغزه گیری از بتن

آزمایش کرگیری یا مغزه گیری از بتن

انواع تست یا آزمایش مقاومت بتن آماده و غیر آماده چیست : یکی از روش های آزمایش و تست بتن و تشخیص ناهمگنی های داخلی بتن ، آزمایش کرگیری یا مغزه گیری بتن است. در این آزمایش با کمک یک دستگاه مغزه گیر از نقطه مخصوص در بتن نمونه برداری شده و جهت انجام تست فشار به آزمایشگاه تست بتن منتقل می شود. مقاومت نمونه مورد نظر با استفاده از آزمایش فشاری بتن ارزیابی شده و می توان با دقت بالایی مقاومت فشاری بتن در آن نقطه را تخمین زد. این آزمایش از دسته آزمایش های مخرب بتن می باشد. آزمایشگاه بتن چیست


آزمایش های مقاومت فشاری و آزمایش انعطاف بتن

در تعدادی از بهترین آزمایشگاه های بتن در تهران ، آزمایش های مقاومت فشاری و آزمایش انعطاف بتن به بهترین وجه و با نتایجی دقیق انجام پذیر است.


دستگاه آزمایش مقاومت فشاری بتن آماده در آزمایشگاه

آزمایش مقاومت فشاری بتن

انواع تست یا آزمایش مقاومت بتن آماده و غیر آماده چیست : به منظور تعیین میزان مقاومت فشاری بتن آماده که در ساختمان بکار رفته ، نمونه های استوانه ای بتن آماده برداشته شده از محل را به آزمایشگاه بتن برده و در دستگاه تست مقاومت فشاری بتن گذاشته و تحت فشار قرار می دهند. نمونه های برداشته شده از بتن آماده برای انجام این تست ، از نقاط تصادفی برداشته می شوند. نمونه ها معمولا پس از ۷ ، ۱۴ ، ۲۸ یا ۵۶ روز پس از انجام پروژه بتن از محل برداشته می شوند. استوانه های بتن در آزمایشگاه بتن با دستگاهی مخصوص بصورت افقی و در قسمت انتهای استوانه بتن تحت فشار قرار می گیرند تا زیر فشار خرد شوند. مقدار نیرو در هنگام شکستگی بتن بر سطح مقطع نمونه استوانه بتن تقسیم می شود تا استحکام بتن در مقیاس پوند در هر اینچ مربع به دست آید. آزمایشگاه بتن چیست


تست و آزمایش تعیین مقاومت کششی و خمشی بتن چیست

آزمایش تعیین مقاومت کششی و خمشی بتن

علاوه بر یک آزمایش یا تست مقاومت فشاری ، بتن های نصب شده در باند هواپیما و یا برنامه های بزرگراهی، اغلب تحت یک تست و آزمایش تعیین مقاومت کششی و خمشی بتن قرار می گیرند. در این آزمایش بتن ، میزان مقاومت بتن در برابر خمیدگی اندازه گیری می گردد که با دستگاه مخصوص، بتن تحت فشار نیروهای عمودی قرار گرفته و مقاومت خمشی بتن سنجیده می شود. آزمایشگاه بتن چیست

انواع تست یا آزمایش مقاومت بتن آماده و غیر آماده چیست : آزمایش تعیین مقاومت کششی بتن بیشتر بر روی نمونه های استوانه ای انجام می گردد تا نمونه های مکعبی . آزمایش تعیین مقاومت کششی بتن برای بتن های به کار رفته در سدها جهت تعیین پایداری در برابر زلزله انجام می گردد. نمونه استوانه ای بتن در آزمایشگاه بتن میان صفحه های دستگاه جک بتن شکن با محور افقی گذاشته شده و سپس افزایش فشار انجام می یابد تا از هم گسیختگی به صورت دو تکه شدن در صفحه شامل قطر قائم نمونه بتن به وجود بیاید.


منبع : Archtoolbox


 

ثبت نظر