تولید صنعتی آمونیاک در ایران – آمونیاک را از کجا بخریم

تولید صنعتی آمونیاک در ایران – آمونیاک را از کجا بخریم

تولید صنعتی آمونیاک در ایران – آمونیاک را از کجا بخریم : در این مقاله با فرآیند تولید صنعتی آمونیاک در ایران آشنا شده و مراحل آن را بازگو می کنیم و همچنین به این سوال مهم که آمونیاک را از کجا بخریم پاسخ می دهیم. برای تولید آمونیاک در کارخانه تولید آمونیاک چندین روش طراحی وجود دارد. به جز چین که آمونیاک را به طور عمده طی فرآیند صنعتی گسیفیکیشن از زغال سنگ تولید می کند، در سایر نقاط جهان و ایران عموما از گاز طبیعی به عنوان خوراک واحدهای تولید صنعتی آمونیاک استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم تا با فرآیند تولید صنعتی آمونیاک در ایران در کارخانه تولید آمونیاک که البته یکی از روش های تولید صنعتی آمونیاک می باشد آشنا شده و مراحل آن را به ترتیب شرح دهیم.

کارخانه تولید و فروش آمونیاک

تولید صنعتی آمونیاک در ایران – آمونیاک را از کجا بخریم

واحد گوگردزدایی در تولید صنعتی آمونیاک در ایران

در کارخانه تولید آمونیاک صنعتی در ایران مواد آلاینده گوگردی و ترکیبات مشابه دراین واحد از خوراک گاز طبیعی مجتمع تصفیه و جداسازی می گردد که این پروسه به کمک کاتالیزور مخصوص اکسیدروی؛ انجام پذیر است.

واحد رفورمینگ مرحله ۱ و ۲ در تولید صنعتی آمونیاک در ایران

گاز پروسس در این مرحله تبدیل به گاز سنتز (مخلوط هیدروژن، نیتروژن، و اکسید کربن و آب) می شود که این فرآیند از طریق عبور گاز از کوره های مخصوص و بستر کاتالیست می باشد.

واحد فرعی تبـدیل اکسید کربن به دی اکسید کربن

ترکیبـات منو اکسید کربن موجود در گاز سنتز در این مرحله به اکسید کربن که یکی از ترکیبات تشکیل دهنده اوره است، تبدیل می شود.

واحد جذب و دفع Co2 در تولید صنعتی آمونیاک در ایران

در این واحد Co2 از گاز پروسس تفکیک و به واحد اوره ارسال می گردد.

واحد سنتز آمونیاک در تولید صنعتی آمونیاک در ایران

کارخانه تولید آمونیاک صنعتی در ایران در این مرحله گاز سنتز ( هیدروژن و ازت) موجود در مسیر فرآیند، در راکتـور مخصوص به آمونیاک تبـدیل می شود که جریان عمده این محصول در مواقع عادی مستقیما به واحد اوره بعنوان خوراک اصلی هدایت می شود.

واحد تبرید و ذخیره سازی آمونیاک

در کارخانه تولید آمونیاک در ایران در این قسمت دمای آمونیاک به ۳۳۰C – رسیده و بصورت مایع در ۳ مخزن ذخیره سازی برودتی (با ظرفیت ۲۰۰۰۰ تن برای هر یک از مخازن)، ذخیره و بوسیله سیستم پمپاژ به اسکله صادراتی جهت بارگیری کشتی ارسال می گردد.

آمونیاک را از کجا بخریم

برای خرید آمونیاک می توانید با واحدهای فروش آمونیاک یا کارخانه های تولید آمونیاک تماس بگیرید.

ثبت نظر